Västerbotten

SNF hävdar "Haveri för naturvården i skogen"

Skogsbolagen missbrukar skogen. Det hävdar Svenska naturskyddsföreningen och grundar sig på en egen undersökning som föreningens medlemmar gjorde 2008 av skyddsvärd skog i hela landet.

Skogsbolagen missbrukar skogen. Det hävdar Svenska naturskyddsföreningen och grundar sig på en egen undersökning som föreningens medlemmar gjorde 2008 av skyddsvärd skog i hela landet.

Enligt SNF:s rapport döpt till ”Haveri för naturvården i skogen” som presenterades i förmiddags i Stockholm finns 150 skogar med rödlistade hotade arter som i många fall hotas akut av avverkning. 18 av de oskyddade skogarna har extremt höga naturvärden många av dem är dessutom anmälda för avverkning

Mikael Karlsson som är ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen konstaterar att statliga Sveaskog har genomfört ett mycket ambitiöst program för att rädda skyddsvärd skog med skyddsvärda arter av insekter, djur och svampar.

- Samtidigt beter sig SCA som man gjorde i början av sjuttitalet när debatten om skogen och skogsvården började, anser han.

Materialet som Naturskyddsföreningens medlemmar ideellt samlat in från hela Norrland plus Dalarna finns nu lagrat och tillgängligt för företag och allmänhet - med fynden av rödlistade arter dokumenterade med bilder och GPS-koordinater.

Svenska Naturvårdsföreningen listar 150 skogar som har rödlistade arter men saknar skydd för avverkning. Ett stort antal av skogarna ligger i Västerbottens län och av 18 områden som detaljsbeskrivs i rapporten ligger två i Västerbottens län.

Det ena ligger i Dorotea kommun vid Insjönäset ägt av SCA - med rödlistade arter men ändå anmält för avverkning. Trots att SCA tidigare riskerat att mista sin miljöcertifiering och startade ett förbättringsprogram bryter företaget mot reglerna för skogsvård än idag, enligt Naturskyddsföreningen.

Statens fastighetsverk är en annan skogsägare som får svidande kritik. De har bland annat ett område i Vilhelmina kommun: Sunnansjö vid Dikanäs och Marsfjället som är 2000 ha stort och som man inte över huvudtaget inventerat efter hotat djurliv.

Nu ställer Naturskyddsföreningen sju krav på regeringen som bland annat innebär stopp för avverkning av skyddsvärd skog, att man återställer de statliga anslagen för att värna biologisk mångfald som regeringen sänkt, att nya hårdare mål sätts för skogsvården och att ge länsstyrelserna resurser att inventera skyddsvärd skog.

Reporter Tommy Engman.