Finlands regering:

Svenskan får en allt svagare ställning

Nu varnar regeringen i Finland för att språklagen som skall skydda det svenska språket i Finland inte fungerar och att svenskans ställning alltmer försvagas. Situationen är i dag betydligt sämre än för tre år sedan då man senast granskade servicen på svenska.

Justitieminister Tuija Brax är orolig för svenska språkets framtid i Finland.

– Ja, jag är orolig och vi har all grund att vara oroliga för det. Man har inte följt rekommendationerna som man skrev. Det finns bevis för att servicen på svenska har försämrats, säger hon.

Myndigheter skriver på finska till svenskspråkiga finländare. Kunskaper i svenska uppfattas inte som viktiga och många bryr sig inte alls om lagens krav att de som vill skall få samhällsservice på svenska.

Ofta hänger det på enskilda tjänstemäns goda vilja och myndigheterna ser inte service på svenska som en viktig del i verksamheten.

Det är några av de bevis justitieminister Tuija Brax och regeringen pekar på när man konstaterar att svenskan får en allt svagare ställning i Finland trots språklagens entydiga påbud att alla som vill har rätt att använda svenska.

En orsak till den försämrade situationen är enligt Tuija Brax att man har tagit bort kravet på svenska i den finländska studentexamen.

Många unga tjänstemän som rekryteras idag har därför usla kunskaper i svenska.

– Vi vet att det finns fler och fler unga tjänstemän som egentligen behärskar franska och engelska jättebra men förstår inte svenska alls, säger hon.

Språklagen har inga straffsatser för dem som bryter mot lagen. Men justitieminister Tuija Brax tror inte att straff skulle förbättra situationen. Tvärtom, den skulle kunna bli sämre, tror hon.

– Jag kan tänka mig att det kan lyfta fram ganska starka motreaktioner och aggressivitet. Motståndet från den helt finskspråkiga sidan skulle bli större, säger justitieminister Tuija Brax.

Christer Fridén, Helsingfors
christer.friden@sr.se