Miljögift i katter upptäckt som oroar

Svenska forskare har hittat höga halter av ett farligt miljögift i blod från katter. Det tyder på att studier av katter kan klarlägga riskerna också för människor.

– Det man framför allt har tittat på är bromerade flamskyddsmedel, som man använder för att impregnera möbeltyger och mattor och andra saker som finns i hemmen. Och då har vi påvisat ganska höga halter i kattblod, säger professor Bernt Jones vid Sveriges Lantbruksuniversitet som har lett studien.

Katterna hade 20 gånger högre halt flamskyddsmedel i blodet än vad vuxna svenskar har.

Och när forskarna jämförde med en tidigare amerikansk studie, visade det att olika slags flamskyddsmedel dominerade i katternas blod här och där. Spåren stämde överens med att USA tillåter vissa medel som är förbjudna i Europa. Men det dröjer innan de är borta ur miljön:

– Ja, det är ju som med DDT och PCB och andra sådana här opåverkbara kemikalier i miljön, att även om vi slutar att använda dem och tillverka dem kommer de ju att finnas kvar under årtionden antagligen, säger Bernt Jones.

Att forskarna letade efter flamskyddsmedel i blodprover från katter, beror på att de ville forska kring om flamskyddsmedel kan vara en orsak till giftstruma hos katter. De senaste decennierna har den sjukdomen blivit vanlig bland katter, efter att nästan inte ha förekommit alls tidigare. Studien säkrar inte det sambandet, som behöver undersökas mer. Men den visar att katternas hälsa kan säga en del om miljögifter hemma.

– Ja, det är den slutsatsen man kan dra, att de utgör en känslig indikator på miljöföroreningar av det här slaget, säger Bernt Jones.

På djursjukhuset Albano i Stockholm arbetar veterinär Eva Johansson mycket med katter. Hon har läst om studien i senaste numret av Svensk Veterinärtidning och själv funderat över varför det kommer in många katter med giftstruma.

– Det är jättevanligt och jag har, precis som i den artikeln, haft funderingar på att jag tycker det blir vanligare.

Kan du beskriva hur sjuk katten blir när den får giftstruma?

– Den här sjukdomen utsätter kroppen för en väldig stress, man får ett påslag på högsta fart av alla stresshormoner, vilket gör att det blir alla effekter som är vid kraftig stress. Och det kan ju innebära att hjärtat slår fortare, levern måste bryta ned ämnen för att man ska få energi - fight or fly - så det gör att man får problem med både hjärta och lever, säger veterinären Eva Johansson.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se