Socialförvaltning får kritik

Chefen för Jönköpings tingsrätt, Anders Nordström, riktar med mycket ovanliga formuleringara i en dom, skarp kritik mot Jönköpings kommuns socialförvaltning.
Anledningen är att socialförvaltningen dröjt med en nödvändig utredning, så att tingsrätten tvingades döma en ung kriminell missbrukare till ett halvårs fängelse, istället för att döma honom till tvångsvård och behandling i ett år. Socialförvaltningens sektionschef Inger Henriksson, säger till nyheterna, att utredningarna om så kallad kontraktsvård måste göras grundligt, men att det ändå kan ligga något i kritiken.