Krigssjukhusen försvinner !

Försvaret fortsätter att minska den militära beredskapen på Gotland ! Nu står det klart att de fyra krigssjukhusen och militärbussarna försvinner från ön och dessutom vill man ta bort tryckkammaren.
Den militära nedrustningen får konsekvenser också för den vanliga Räddningstjästen, som nu gör en översyn om hur framtidens räddningsarbete skall se ut om en större olycka skulle inträffa. Anledningen till den militära nedrustningen är bland annat att nästan ingen tror att Sverige skall hamna i en krigssituation och därför finns den ingen anledning att på Gotland ha krigssjukhus stående som aldrig används.