Tvivelaktig fred i Irak

Den 2 maj 2003 stod USA:s president George W Bush på hangarfartyget Abraham Lincoln och deklarerade för världen att striderna i Irak nu var över och att nästa fas, återuppbyggnaden, hade inletts.

Verkligheten i Bagdad vid den tiden sa någonting helt annat, rapporterade Bengt Therner.