Daniel Westling släkt med Birger Jarl

Daniel Westling har större rätt till tronen än kronprinsessan Victoria. Med hjälp av DNA-forskning kan det slås fast att Daniel Westling härstammar från Folkungaätten, som är en gammal svensk kungaätt från Västergötland.

Det var när DNA från Birger Jarl jämfördes med Daniel Westling som släktskapet kunde bevisas.

- Kronprisessans blivande make är en sentida arvinge till Birger Jarl, säger släktforskaren Ted Rosvall från Falköping, som varit med i forskningen.

Kan kräva kronan
När Birger Jarls grav öppnades i Varnhems klosterkyrka 2002 tog forskarna tillvara arvsmassa, DNA, från graven. Resultaten leder till en helt ny syn på vem som har rätt till kronan.

- Eftersom vi kunnat bevisa att Daniel Westling har sina rötter i medeltiden kan han göra anspråk på kronan. Släkten Bernadotte kom in i Sverige först under 1800-talet, konstaterar Ted Rosvall.

Han har också presenterat forskningen för kungafamiljen.

- Det blev många gapande munnar, men kungen tog till sig det hela, och jag tror att det var när kungen fick reda på  Daniels ursprung som han gav klartecken till förlovningen.

Folkungarna drog norrut
Tidigare har forskningen utgått från att Folkungaätten dog ut under medeltiden, men nu visar det sig att den i stället flyttade norrut, till bland annat södra Hälsingland.

- Jag har en känsla av att vi måste skriva om vår svenska historia, och diskutera arvsrätten till tronen. Men i vilket fall som helst ger bevisen en legitimitet till den blivande kungaätten Bernadotte/Westling, säger Ted Rosvall.


 

Dokument i Vatikanen
I Vatikanens arkiv i Rom finns dessutom ytterligare bevis på släktskapet mellan Daniel Westling och Birger Jarl. Det handlar om en släktutredning som gjordes på 1400-talet i samband med att en storman från Västergötland sökte tillstånd från kyrkan för att få gifta om sig.

- Dokumenten har granskats av forskare i Vatikanen, och visar att stormannens släkt går bakåt till Folkungarna, och framåt till släkten Westling, säger kyrkokonsulten Ragnar Sigsjö.
Dessa dokument kan i dag beskådas på Stifts- och Landsbiblioteket i Skara.

Anna Nyberg
anna.nyberg@sr.se
Christopher Johansson
christopher.johansson@sr.se