Länets kvinnor föredrar banken

Besök på bankkontoren är viktigare för västernorrlänningarna än för genomsnittssvensken. Intresset för att använda internet för bankärenden är däremot svalare. Det visar en undersökning gjord av Länsförsäkringar Bank.
Skillnaderna mellan länets kvinnor och män är markanta. Framförallt är män mer benägna att använda Internet medan kvinnor oftare vill komma in på kontoret, speciellt om det gäller rådgivning. Det skriver Tidningen Ångermanland i dag.