Allt fler unga läser på Komvux

Nästan var tionde elev på Komvux i Eskilstuna är gymnasieelever som läser där för att förbättra sin betyg. Det här börjar bli både ett kommunalt och ett nationalekonomiskt bekymmer, säger rektor Jan Berthelsen på Komvux i Eskilstuna.
Det blir allt vanligare att gymnasieelever söker in på komvux efter avslutade gymnasiestudier. Ett drygt hundratal elever på Komvux i Eskilstuna kommer från gymnasiet och många av dom eleverna går där för att bättra på sina betyg. Trenden är lika i flera kommuner i länet. I både Katrineholm och Strängnäs kommer ungefär var tionde elev från gymnasieskolan. Å det här börjar bli ett ekonomiskt bekymmer, både nationalekonomiskt och kommunalt, det säger rektorn på komvux i Eskilstuna, Jan Berthelsen.