En gång tackade Zaida Catalán nej till Big Brother - nu tackar hon ja till EU-parlamentet

Från Brunchrapportens intervjun:

Varför vill du till Bryssel?
Det finns ett behov av . Människor som är under 30, kvinnor och delvis av utomeuropeisk härkomst. Det är få unga kvinnor som kan identifiera sig med de här gubbarna från EU.

Vilka är de viktigaste sakfrågorna i EU?
– För mig är det ett hållbart klimat, kampen emot sexköpshandel, handel med kvinnor och barn över gränser till EU, och även integriteten. Vi måste kämpa för den personliga integriteten. Nu vill Eu vill bestämma och styra över internet. Det är helt hutlösa politiska ståndpunkter som vi måste protestera emot.

Vill du veta mer - höra hela intervjun: