HALLAND

För sen ansökan kostade 300 000

Landstinget i Halland har missat 300 000 kronor i ersättning eftersom de skickat in en ersättningsansökan till migrationsverket för sent.

Landstinget hade ansökt om ersättning på 757 000 för vårdkostnader för en flykting mellan augusti 2006 och december 2007. Men ansökan kom alltså för sent till Migrationsverket och landstinget fick nöja sig med knappt 460 000 kronor - för den senaste delen av vårdperioden.

Landstinget överklagade då det här till regeringen som också gått på Migrationsverkets linje och avslår överklagande.