Kungliga biblioteket anmäls för barnporr

Kungliga biblioteket har polisanmälts för spridning av barnpornografi, efter att en person fått ta del av det material som finns för forskningsändamål i arkivet. Det är bland annat föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn, Atsub, som ligger bakom polisanmälan.

– Jag tycker att varje gång man visar det här materialet är det ett nytt övergrepp på de här barnen. Samhället måste markera att det här faktiskt är förbjudet, säger Birgitta Holmberg, ordförande i föreningen Atsub.

Kungliga Biblioteket, KB, har enligt lag skyldighet att samla allt tryckt material som ges ut i Sverige. Under 1970-talet var det tillåtet att ge ut barnpornografi, och därför finns sådana tidningar i KB:s arkiv för att forskare ska kunna ta del av materialet.

I november förra året begärde en privatperson ut materialet, och fick tillgång till barnpornografi i KB:s läsesal. Därför har han och anhörigföreningen Atsub nu gjort en polisamälan mot KB. Anmälarna menar att KB inte har kollat tillräckligt noga att det rör sig om seriös forskning.

Svår avvägning
Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie och chef för kungliga biblioteket, säger att det är en svår avvägning mellan KB:s skyldighet att låta forskare ta del av materialet och brottsbalkens förbud mot barnpornografi.

– Sett ur forskningens perspektiv kan det finnas intresse av att titta på de här sakerna, och det är den avvägningen som jag tycker måste göras. Det handlar inte om en allmän publik, men om att ur forskningens perspektiv kunna hindra de här sakerna i framtiden. Då kommer vi till de svåra frågorna framåt, hur vi ska hantera det materialet, säger Gunnar Sahlin.

KB utreder
Kungliga Biblioteket utreder nu hur man i framtiden ska hantera känsligt material, och tills den utredningen är färdig senare i vår har man satt totalstopp. Just nu kommer ingen åt barnpornografi på KB. Birgitta Holmberg på anhörigföreningen Atsub tycker inte att en internutredning är nog.

– En internutredning är aldrig samma sak som en offentlig utredning, där vi har insyn. För oss är det intressant att veta om man har gjort en brottslig handling när man har lämnat ut det här materialet, säger Birgitta Holmberg.

Axel Naver
axel.naver@sr.se