Anmäler "kollektiva trosor"

Samtliga boende på ett behandlingshem i Örebro använder samma trosor, det här har nu anmälts till Justitieombudsmannen, JO, av en av de boende på hemmet.

Även om trosorna tvättas i 60 grader så tycker hon att det känns fel med tanke på spridningen av eventuella sjukdommar.
Hon vill nu att JO svarar på om det är rimligt att behöva använda som hon uttrycker det ”kollektiva trorsor”