Journalist kritisk mot medias världsbild

Ander Bollin är journalist på Dagens Nyheter och författare. Han har nyligen kommit ut med boken ”Apokalypsens gosiga mörker”.

I boken ta han upp den negativa världsbilden som vi dagligen matas med av media, forskare och intellektuella- en bild som är betydligt dystarare än verkligheten enligt Anders Bollin.

I Cappuccino samtalade vi om medias roll, och vad rädslan har för betydelse för människor.