Blekinge

Salamandrar räknas

Under en månad framöver ska det undersökas hur vanliga eller ovanliga större vattensalamandrar är i Blekinge.

– Det är osäkert om djuret är utrotningshotat eller inte, säger Marika Stenberg, doktor i sötvattensekologi.

Det är sällan någon ser större vattensalamandrar, men det kan också bero på att de framförallt är aktiva på nätterna.

Vattensalamandrar förekommer i vatten nära skogen där det varken finns fisk eller kräftor.

Hela länet ska undersökas med början efter påsk och i maj blir det också en informationsträff för allmänheten.