Problembarn kostar

Kommunerna får allt större kostnader för placering av barn och ungdomar med sociala problem. Anledningen är att behandlingshem och andra institutioner ofta är enda alternativet. -Många ungdomar har så svåra problem att en placering i familjehem inte är ett realistiskt alternativ, säger Birgitta Hettne, socialkonsulent på länsstyrelsen i Västra Götaland.