vetlanda

Plåtjobb till Landsbro

Byggplåttillverkaren Plannja flyttar sin produktion från Luleå till Landsbro utanför Vetlanda och till Järnforsen i Hultsfreds kommun.

I Järnforsen skapas också ett centrum för logistik och produktion. Ett hundratal jobb försvinner från Luleå, men det är oklart hur många som hamnar i Landsbro. 

I Landsbro finns redan nu Plannja Steinwalls som tillverkar och levererar plåtprofiler.