Stora Enso skär ner

Stora Enso i Skutskär har varslat 30 anställda, varav en majoritet är tjänstemän.

Nedragningarna förklaras med lågkonjukturen, men också med att effektiviseringar genomförs av de administrativa tjänsterna.

Förhandlingar med facket har inletts, och målet är att allt ska vara klart till sommaren. Förmodlingen går det inte att undvika uppsägningar, säger Birgitta Johansson, informationschef i Skutskär.