Kronoberg

Utreder tätare samarbete mellan myndigheter

Nu ska Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna kunna ha ett tätare samarbete. Länsstyrelsen Kronoberg har fått i uppdrag av regeringen att se över hur den lokala offentliga servicen ska kunna samordnas.

I dag får inte till exempel inte Försäkringskassan och socialförvaltningen dela med sig av uppgifter om en person till Arbetsförmedlingen och tvärtom. Men när en lagändring kommer som gör det möjligt, ska man vara rustad för det.

Det skulle kunna innebära att en arbetslös eller sjukskriven person slipper bollas mellan olika myndigheter.

I Ljungby och Tingsryd är det här arbetet redan påbörjat.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se