Quickrätteången inledd

Nu på förmiddagen inleddes mordrättegången mot Thomas Quick i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Quick är misstänkt för mordet på Johan Asplund i Sundsvall 1980.
Överåklagare Christer van der Kwast visade sig ha övergivit sin tidigare inställning att målsägarna, det vill säga Johans föräldrar, inte skulle få höra några egna vittnen. Föräldrarnas advokat, Kerstin Koorti, hade krävt egna vittnen eftrersom hon anser att åklagaren brustit i objektivitet. Vittnena ska höras senare under rättegången.