Begravningen avbröts - intyg saknades!

Onsdag 8 april 2009
Just när kistan skulle sänkas ner i graven, stoppades ceremonin - för det saknades ett intyg!

Den som tog beslutet att stoppa begravningen i Värnamo var Sture Svensson på kyrkogårdsförvaltningen.

Det var på tisdagen den 31 mars i förra veckan som en kvinna skulle begravas på Norra kyrkogården i Värnamo.

Till en början avlöpte begravningscermonin som den skulle med musik och tal av prästen i kapellet.

Men när de anhöriga skulle ta ett sista farväl ute på kyrkogården, vid nedsänkningen av kistan, uppdagades det att det saknades ett gravsättningsintyg från Skatteverket, ett papper som måste finnas med för att kistan ska sänkas ner eller kremeras.

Då avbröts begravningsceremonin.