Färre kommer från bemanningsföretag

Industrins inhyrning av personal från bemanningsföretagen minskade kraftigt förra året, enligt en ny rapport från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

Det är den inhyrda personalen som får ta den första smällen när konjunkturen viker, säger Anders Rune, chefsekonom på Teknikföretagen.

– Vi har sett en väldigt stor, för att inte säga dramatisk minskning med över 40 procent. Det intressanta nu när vi har siffror på det här är att här har vi också hittat förklaringen till att nedgången i egen personal i företagen inte har varit så omfattande, säger Anders Rune.

Inhyrningen av personal från bemanningsföretag inom industrin minskade med över 40 procent förra året, vid årsskiftet 2008/2009 så stod inhyrd personal för tre procent av arbetskraften, jämfört med 5,5 procent ett år tidigare.

Inhyrd personal är ungefär 30 procent dyrare för företagen än att själva anställa, men i stället brukar fördelen med att det ger möjlighet till snabba omställningar framhållas. Och det är det som nu syns i statistiken.

När konjunkturen snabbt försämrades förra året, så var det den inhyrda personalen som företagen först gjorde sig av med, sedan timanställda, och sist varslas fast personal.

De stora varslen kom först i slutet av förra året, så minskningen av fast personal kommer att synas i statistiken först för 2009.

Enligt undersökningen, som bygger på svar från närmare 500 företag, så kommer minskningen av inhyrd personal att fortsätta i år, minus 30 procent.

Därmed hamnar andelen på två procent av den totala arbetskraften, jämfört med 5,5 procent årsskiftet 2007/2008.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se