Historiskt

Första kvinnliga biskopen i Härnösand

Tuulikki Koivunen Bylund blir Härnösands stifts näste biskop, den första kvinnan på posten i stiftets historia.
(SR Västernorrland)