Skåne

Vårdköernas kostnad kartlagd

Det är dyrt att ha folk väntande i vårdköer. Inte minst medan folk är sjukskrivna i väntan på diagnos. Hur mycket det kostar har Region Skåne försökt ta reda på i en studie.

Man har tittat på patientgrupper med nio olika sjukdomsbilder. Dyrast var ryggvärken, ledvärken och knäledsbesvären, där väntetiderna till att få en fastställd diagnos av specialistläkare oftast var på tok för långa. De nio sjukdomsbilderna kostade tillsammans samhället hela 46 miljoner kronor i utebliven arbetsinsats, sjukskrivning och sjukersättning år 2005.

Nu lovar Region Skåne krafttag mot köerna. Bättre kunskap hos primärvården är ett av verkygen för att lyckas, i kombination med upprensning i köerna och bättre samordning.