Willy Jonasson: Dialekten gör kommunikationen lättare!

Om att växa upp på norska gränsen och om ett arbetsliv i verkstadsindustrin berättar Willy Jonasson från Skillingmark i en intervju med Konrad Larsson.

Willy Jonasson kommer från Sundshagsfors i Skillingmark men bor numera i Åmotfors. Han har aldrig tvekat över att använda sin barndoms skillingmarksmål utan snarare sett det som ett sätt att komma närmare människor och underlätta kontakterna med både hög och låg.
- Je ha vöre på så möe semestrer runt ve lanne, å detta häre töcker fölk ä väldigt rolitt, å då får di hellre fråge öm ett par, tre gånger för då drar jag omèt om igen tess di fattert, och då blir dä litt poänger i slute på detta härer, konstaterar Willy.

Vi får också höra vad det var som imponerade mest på de norska tjejerna när svenskeguttene åkte över gränsen för att dansa. Intervjun är inspelad 1994.