Skåne

Norrmän kan rädda pilotutbildningen

Lunds Universitet och universitetet i Tromsö i Norge startar ett samarbete kring utbildning och forskning inom luftfarten. Bland annat förlägger det norska universitetet sin pilotutbildning till Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed.

Trafikflyghögskolan har hjälpt universitetet i Tromsö att starta sin pilotutbildning. Den första kullen studenter började i höstas, och när de nu skulle börja den praktiska flygutbildningen frågade norrmännen om det skulle gå att förlägga den till Ljungbyhed.  

Resultatet blev ett samarbetsavtal som sträcker sig till 2013, och som förutom pilotutbildning också handlar om samarbete kring forskning av olika slag. 

Trafikflyghögskolans pilotutbildning är hotad på sikt, eftersom regering och riksdag tagit ett principbeslut om att pilotutbildning inte ska bedrivas på universitetsnivå, utan som en del av den nya yrkeshögskolan. Men Johan Lundström, rektor vid Trafikflyghögskolan, hoppas att samarbetet med norrmännen ska få politikerna att tänka om.