Körkort i skolan

Barn och utbildningsnämnden i Örnsköldsvik ställer sig positiv till att körkortsteori införs som ett individuellt val i gymnasieskolan.
De ekonomiska konsekvenserna ska först utredas närmare innan ett beslut tas. Frågan kommer närmast upp i kommunstyrelsens arbetsutskott i morron.