Skidåkarskydden ger lindrigare skador

Fler hjälmar, fler ryggskydd och bättre säkerhetsbindningar har gjort skidåkarskadorna lindrigare, även om de inte har blivit färre. Den uppfattningen har SLAO, Sveriges Liftanläggningars Organisation.

Skador på underben, knän och handleder är de vanligaste bland utförsåkarna. På ett år inträffar 8.000 skador i skidbackarna

Skidanläggningars organisation räknar ihop 8 miljoner skidåkardagar varje år. På ett år uppstår 8.000 skador i skidbackarna, alltså en skada per 1.000 skidåkardagar. Knäskadorna står för 24 procent, underbensskadorna är 9 procent av skadorna, fotleder 5 procent totalt.

Handledsskadorna är den näst största skadegruppen, 14, oftast hos brädåkarna som också skadar underarmarna oftast.

43 procent av svenska åkare i Sverige använder hjälm. 60 procent av åkarna i Åre.