Våld mot sverigedemokrater vanligt

Sverigedemokraterna är det parti som mest utsätts för våld och hot, enligt en rapport från Säpo. Och en granskning som P1:s Kaliber har gjort visar att SD har angripits vid minst 35 tillfällen de senaste tre åren.

En av attackerna genomfördes när Kalibers reporter var med på ett politiskt möte i Göteborg.

Stenar kastas in när sverigedemokrater har medlemsmöte möte på Axel Dahlströms torg i Göteborg i november förra året och Kalibers reporter var där.

De missar med en hårsmån att träffa huvudet på en av mötesdeltagarna. Fem dagar senare tar AFA på sig dådet.

Det här är inte unikt. I Gävle har Sverigedemokraterna fått ersätta glasrutorna till sin partilokal med plywoodskivor. Roger Hedlund är ordförande för partiet i Gävleborg.

– Den partilokalen fick vi inte ha speciellt länge. Först någon eller några personer som kallade sig AFA kastade in stenar genom rutorna och även sprejade på väggen. Vid varje tillfälle - det här skedde ungefär fyra gånger om jag minns det rätt - så var det väl en tre fönster som de kastade in stenar genom, säger Roger Hedlund.

En undersökning som Kaliber har gjort visar att Sverigedemokraterna de tre senaste åren har utsatts för våld eller hot vid minst 35 tillfällen. Ett trettiotal medlemmar har attackerats, hotats eller fått sina hem vandaliserade, flera av dem vid upprepade tillfällen.

Gatstenar kastas in genom fönstren till deras hem. Yxor slås in i dörrar. Bilar vandaliseras.

Flera av dem som drabbas har valt att lämna sina politiska uppdrag. Enligt polisen är mörkertalet stort.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har vänt sig till regeringen och krävt att lagen ska skärpas när det gäller hot och våld mot förtroendevalda. Anders Knape är ordförande i SKL och han säger att hoten och våldet har fått konsekvenser.

– Vad vi ser och har sett under flera år nu är att människor drar sig för att ta ett politiskt uppdrag. Vi ser att människor lämnar politiska uppdrag med hänvisning till att det inte vill utsätta sig själva eller sin familj för det som det innebär. Man känner sig hotad, man känner sig utsatt på ett sätt som är väldigt obehagligt, säger Anders Knape.

Tycker du att det är allvarligt?

– Ja, det är mycket allvarligt.

Ola Sandstig, Kaliber
ola.sandstig@sr.se

Sanna Klinghoffer, Kaliber
sanna.klinghoffer@sr.se