Förlust Folkets hus

Trots ett bidrag på närmare 1,1 miljon kronor redovisar Folkets Hus i Gullänget en förlust på 72.000 kronor för verksamhetsåret 2.000.
Nu har verksamheten omstrukturerats med ändrade öppettider och minskad personal och revisorerna skriver i sin rapport att det finns goda förutsättningar under innevårande år att förbättra ekonomin.