Naturskyddsnej i Katrineholm

Naturskyddsföreningen i Katrineholm vill inte att kommunen ska bygga ett villaområde mellan Duveholmssjön och Duveholmsskolan, där den hotade växten Ljungsnärja växer.
Ulrika Lernefalk ordförande i Naturskyddsföreningen säger att även om en konsultrapport säger att det går att skydda växten genom att sätta staket runt växtplatserna tror naturskyddsföreningen att slitaget blir för hårt för växten. Dessutom är området populärt som strövområde och såna behövs också, säger hon. Den 17 maj ska alla berörda av förslaget till bostadsområde ha lämnat in sina åsikter till kommunen