Lång väntan på akuten

För en del tar ett besök på akuten åtta timmar. En tid som kan sänkas om det blir fler röntgenapparater och provlabb.

På länets tre akutmottagningar tar det i snitt tre timmar för patienten att komma från akuten. Ingrid Rosentoll har just berättat för en sköterska att hon har ont i magen.
-Det är väl bara att sätta sig och vänta nu, säger hon.

Ingrid Rosentoll är ett av tusentals människor som varje år, i nöd, besöker en akutmottagning.

Sveriges Radios undersökning av samtliga 10 akutkliniker i Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län, visar på små skillnader i handläggningstider.

På sjukhusen i Kalmar och Jönköping tar det i snitt tre timmar från det att patienten kommer in på akuten tills de kan lämna sjukhuset, eller läggs in. Övriga åtta akutmottagningar ligger något lägre, mellan två och tre timmar.

-Vi har två timmar i snitt och det tycker jag är en bra tid, säger Lisbeth Apelhult, chef på akuten i Värnamo.

I huvudsak är cheferna nöjda, akutmottagningar har fått fler uppgifter på senare år men lyckas hålla nere tiderna. Men man vill få bort de flaskhalsar som då och då ger tider på över åtta timmar. Ett återkommande önskemål är få fler laboratorium och röntgenapparater.
-Vi har ju ”värstingtider” och de tiderna måste vi försöka få ner på något sätt, säger Lisbeth Apelhult.