Bidragshöjning prövas

Kammarrätten i Göteborg ska pröva om det är förenligt med lagen att höja socialbidraget bara för barnfamiljerna i en kommun.
Det är Trollhättans kommun som överklagat en dom i länsrätten. Domen upphävde kommunens beslut att höja socialbidraget med 100 kronor för att låta barnbidragshöjningen slå igenom även för socialbidragstagare. Beslutet strider enligt länsrätten både mot socialtjänstlagen och likställighetsprincipen i kommunallagen. Prövningen ánses ha stort principiellt intresse eftersom en majoritet av landets kommuner har handlat som Trollhättan.