Litteratur

"Else Lasker-Schüler är ju överjordiskt härlig!"

Poeten, essäisten och dramatikern Else Lasker-Schüler är en centralgestalt i det tidiga nittonhundratalets tyska expressionism. En lyriker med absolut auktoritet och bohem i Weimarrepublikens Berlin. Men hittills har bara några få av hennes dikter översatts till svenska. Bokförlaget Ersatz och översättaren Peter Handberg råder nu bot på det i urvalsvolymen Dikter & porträtt.

Starkt och köttigt. Den första man kommer att tänka på är Edith Södergran. Samma nietzscheanska suveränitet. Samma orädda stirrande ner i avgrunden Samma uppgående i den förtärande kärleken. Och Else Lasker-Schüler var mycket riktigt en av Edith Södergrans viktigaste inspirationskällor: ”Men Else Lasker-Schüler är ju överjordiskt härlig” skrev vår finlandssvenska modernistdrottning i ett brev till sin vän Hagar Olsson.

Fast med lika rätt kunde man hävda att Edith Södergrans role-model var en kroppslig, varm och ljus poet:

Ser du mig

Mellan himmel och jord?

Aldrig korsade någon min stig.

Men ditt ansikte värmer min värld,

Det är från dig som allting blommar.

När du ser på mig,

Blir mitt hjärta ljuvt.

Jag ligger under ditt leende

Och lär mig förbereda dagen och natten,

Att trolla fram dig och få dig att försvinna,

Det är en lek som upptar mig jämt.

Folkvisan och sagan är inte långt borta. De motstridiga krafterna under ytan är många. Som hos alla verkligt betydande författare.

Else Lasker-Schüler debuterade 1901 med diktsamlingen Styx och fram till sin död 1945 hann hon med att publicera ett halvt dussin diktsamlingar, skilda slag av prosa och några dramer. Hon hade tidigt en ytterst bohemisk livsföring , kallade sig prins Jussuf av Thebe, var pageklippt och bar manskläder före alla andra - sov på parkbänkar, nattöppna kaféer eller biografer i hemstaden Berlin. Umgicks med den store wienske kritikern Karl Kraus, poeten Georg Trakl och målaren Frans Marc. Var en kort period gift med grundaren av expressionismens centrala tidskrift Der Sturm, Herwath Walden. Och hade under några år en stormig kärlekshistoria med en annan av den poetiska expressionismens huvudpersoner, Gottfried Benn.

Else Lasker-Schüler levde under Tysklands mörkaste period. Som judinna fick hon erfara detta. Hon och Gottfried Benn skildes åt 1933, och Benn blev en tid en del av Tysklands ”nationella uppvaknande”. Det var livsfarligt för henne att röra sig på Berlins gator, hon blev nedslagen med ett järnrör och flydde hals över huvud, först till Zürich och sedan till den sista anhalten Palestina. Hemlös, utfattig och ensam.

Dikter & porträtt är en vacker och generös urvalsvolym. Översättaren Peter Handberg har gjort ett stort arbete. Som titeln antyder finns här förutom poesi också tio prosaporträtt signerade Else Lasker-Schüler: bland annat av Gottfried Benn och Karl Kraus. Föredömligt nog finns på varje uppslag förutom den svenska dikttolkningen, även det tyska originalet. Där kan den tyskkunnige studera vilken engagerad överföring Handberg presterat. Och även det som är omöjligt att transferera, tyskans tolerans för sammanskrivningar, poetens obändiga kraft.  

Jörgen Gassilewski