Bud på Lindab

En grupp investerare vill köpa byggindustriföretaget för 3,3 miljarder kronor.
Styrelsen för Lindab-koncernen i Grevie rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Lindab Intressenter kommer att ägas till 42,2 procent av Ratos, 23,9 procent av 6:e AP-fonden, 23,9 procent av Skandia Liv och till 10 procent av Carl-Gustaf Sondén, vd i Lindab, och Hans Schmidt-Hansen, vice vd i Lindab. ''Målet är att etablera Lindab som en ledande aktör inom utvalda produkt- och marknadssegment. För att nå detta mål krävs nya strukturgrepp och betydande investeringar'', skriver Lindab Intressenter i ett pressmeddelande. Lindab är en ventilations- och byggmaterialkoncern som är verksam på 130 platser i 21 länder. Den viktigaste produktgruppen är så kallade cirkulära system, där Lindab har en världsledande ställning. Förra året omsatte bolaget 4,4 miljarder kronor och redovisade en vinst på 303 miljoner kronor. Bolaget sysselsätter omkring 3.300 anställda. Omkring en tredjedel av de anställda arbetar vid företagets anläggningar i Sverige.