Blekinge

Vill straffa sjuåringar

Regeringen vill att grundskoleelever ska kunna stängas av från skolan. Inte bra, säger Lärarförbundet i Karlskrona.

Förslag om en ny skollag kommer att läggas till sommaren och den innebär bland annat att elever kan stängas av upp till en vecka från skolan.

Det ska också finnas utrymme för att bland annat utdela skriftliga varningar.

Men Ingrid Mattisson, som representerar Lärarförbundets lokalavdelning i Karlskrona, ogillar idén.

– Det känns inte bra att jobba med bestraffningar, säger hon.

Hon poängterar att det faktiskt är skolplikt och det därför inte känns bra att stänga av elever från skolan.

– Skolan måste få andra resurser. Barnen har ofta en omfattande problematik runt sig. Instanser utanför måste hjälpa till, säger Ingrid Mattisson.

Hon tycker att lärare och skolpersonal som jobbar med yngre barn negligeras, trots att de har chansen att upptäcka stökiga barn och sätta in åtgärder.