Pensionssänkning ska hejdas

Försäkringskassan föreslår idag två olika sätt att dämpa minskningen av pensionerna med drygt 500 kronor i månaden som sker på grund av nedgången i ekonomin.

Det ena alternativet är att minskningen av pensionerna kan spridas ut över längre tid. Då blir minskningen inte lika stor, men det tar längre tid innan pensionssystemet åter kan vara i balans.

Det andra är att begränsa den så kallade bromsen för pensionerna som slår till när ekonomin går nedåt. Om bromsen inte tillåts slå fullt ut blir effekten att det på sikt blir brist på pengar och att pensionerna inte kan räknas upp i takt med att samhällsekonomin växer.

Regeringen kommer att ta ställning till de olika alternativen i samband med budgeten i höst.