Elkund överraskades av hög räkning

I sommar måste alla elbolag stämma av hur mycket el kunderna använder minst en gång i månaden. Därför har de flesta redan nu fått nya automatiska elmätare. Men bytet av mätare kan ställa till dyra problem.

Kristina Söderbäck fick en ny elmätare, en så kallad energibox från Fortum installerad i sitt hus i Hälsingland 2007. Efter det trodde hon att elräkningarna som kom grundade sig på den el som verkligen använts i huset.

Men energiboxen hade inte satts igång, så det Kristina betalat för var bara den beräknade elförbrukningen. Och i februari i år damp det ned en räkning på 17 400 kronor, eftersom Fortum räknat ut att hon betalat för lite under året.

Trots att det stått på fakturorna att de gällde en beräknad kostnad så tycker Kristina Söderbäck att hon inte fått tillräckligt med information från Fortum om vad som egentligen gällde

Från och med den 1 juli i år så måste alla elbolag kunna mäta av kundernas elanvändningen varje månad och därför kommer nästan alla hushåll ha fått de nya mätarna som automatiskt läser av hur mycket el som använts. Syftet är att kunden alltid bara ska behöva betala för den el som faktiskt har gått åt.

Men det kan ta flera månader innan energiboxen sätts igång efter att den har installerats, eftersom alla hushåll i området ska få en, och under tiden får kunden istället betala för den beräknade elanvändningen.

Precis som i Kristina Söderbäcks fall så har det gjort att många kunder har reagerat på sin elräkning. Förra året hörde ett par hundra kunder av sig till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå med frågor om de nya elmätarna.

– Vi har fått en hel del sådana klagomål där kunderna efter mätarbytet förväntar sig den verkliga fakturan, säger Bo Hesselgren chef på Elrådgivningsbyrå.

Fortum anser att de har gjort tillräckligt för att infomera sina kunder om vad elmätarbytet egentligen innebär och Kristina Söderbäck har fått samma information som alla andra säger Anna Lidberg som är informationsansvarig på Fortum.

Cecilia Khavar
cecilia.khavar@sr.se