Får ta berg och grus från ny bergtäkt i Flurkmark

Skanska får ta ut berg och grus från en ny bergtäkt i Flurkmark utanför Umeå. Miljödomstolen avslår ett 50-tal överklaganden av länsstyrelsens beslut att ge Skanska tillstånd att ta ut 2 miljoner ton berg och grus.

Domstolen avvisar dessutom klaganden från en samfällighetsförening, en idrottsklubb och från förskoleverksamheten på Lärkan och Staren som inte anses behöriga att överklaga.