nykvarn

Hemtjänstklienter kan få välja vårdgivare

Pensionärer i Nykvarn kan i framtiden få välja mellan olika utförare av hemtjänst. Vård- och omsorgsverksamheten inom kommunen har fått i uppdrag av politikerna att utreda om det är möjligt att införa ett valfrihetssystem. Utredningen väntas bli klar under senhösten.