Gnesta

60 nya bostäder byggs i Gnesta

60 nya bostäder planeras att byggas i Gnesta. Det är byggföretaget Veidekke som vill bygga flerfamiljshus, radhus och villor i området kring Frejaskolan och Skillingavallen.

Bostäderna ska byggas i etapper och vara klara för inflyttning om två år. Gnesta kommun ser flera fördelar med bostadsbyggandet, bland annatatt kommunen får nya bostäder i attraktiva lägen och intäkter genom markförsäljningar till byggföretaget vilket skapar möjligheter till investeringar.