Miljöbrott på Österby

Papper, kartonger, skräp och sopor har hittats i ett skogsområde strax invid djurkyrkogården på Österby i Visby. Eftersom det är förbjudet att slänga sopor i naturen kommer miljö- och hälsovårdsförvaltningen att lämna in en åtalsanmälan till miljöåklagaren i Stockholm.