Fritt fram för privat hemtjänst

Föreningar och kooperativ får snart erbjuda hemtjänst i Göteborg. I ett beslut på onsdagen öppnar den rödgröna kommunledningen för en privatisering av hemtjänsten.

Men vinstdrivande bolag får inte chansen, säger ansvariga kommunalrådet, socialdemokraten Marina Johansson.

– Vi ser mycket hellre att det kommer in små kooperativ, föreningar eller stiftelser som kan driva hemtjänst. Skattemedlen ska gå till den verksamhet där de behövs bäst och inte till aktieägarna själva.

En rad kommuner öppnar nu för valfrihetssystem inom hemtjänsten som det heter i en ny lag. Alla företag som vill får erbjuda hemtjänst och vårdtagarna får välja.

Men socialdemokraterna och miljöpartiet i Göteborg vill skynda långsamt och låter bara organisationer utan vinstintresse få chansen i kommande upphandlingar.

Redan det är för mycket, tycker vänsterpartiet, som vill att hemtjänsten enbart ska vara kommunal, medan den borgerliga oppositionen anser att Göteborg genom gårdagens beslut i kommunstyrelsen ”ligger efter alla andra”.

– Det tycker inte jag att vi gör utan vi arbetar på väldigt mycket när det gäller äldreomsorgen och olika utvecklingsarbeten. Bland annat med inflytande och valfrihet, om att få välja insatser. Att man ska få sina behov tillgodosätta oavsett om man har ett annat språk eller om man är äldre och har en funktionsnedsättning eller om man är äldre och homosexuell. Det är det helhetstänket vi jobbar med, säger Marina Johansson.