Vilhelmina

Överförmyndarbeslut rivs upp

Vilhelmina kommun måste göra om ett beslut som handlar om hur överförmyndarverksamheten ska organiseras. En kommunfullmäktigeledamot bedöms vara jävig, och länsrätten upphäver beslutet.

I en motion föreslogs att en politisk nämnd inrättas, och förslaget avslogs kommunfullmäktige.

Men länsrätten har upphävt beslutet eftersom en av politikerna anses jävig. Hans fru arbetar idag med överförmyndarverksamheten, och skulle om en nämnd inrättas får avsluta sitt uppdrag i förtid.