HELSINGBORG

Politiker vill ha gratissprutor till narkomaner

Helsingborg följer förmodligen Malmö och Lunds exempel med att dela ut gratis och rena sprutor till narkomaner. Beslutet är taget i socialnämnden.

– Förhoppningsvis kan vi köra igång det här till hösten. Det blir lasarettet som kommer att sköta det, säger Thomas Finnborg (M), ordförande i socialnämnden i Helsingborg.

Sprutbytesprojektet var förr en het politisk fråga. Motståndarna har menat att om samhället hjälper narkomaner med sprutor så har man legaliserat narkotikaanvändningen. 

– Jag tror det har vänt där.

Det är Region Skånes ledning som har bett Helsingborg ta upp projektet och efter en remissrunda bland socialtjänstemän och politiker blev det klartecken. 

– De erfarenheterna de har i Lund och Malmö är att de har kunnat hålla tillbaka HIV och gulsot. Vi har ganska många narkomaner i Helsingborg, så behovet av sprutor är stort, säger Thomas Finnborg.