Kronoberg

Få arbetsinvandrare till Kronoberg

De nya reglerna för arbetskraftsinvandring har hittills inte fått något större genomslag i Kronobergs län.

Bara i två av länets kommuner, i Växjö och i Älmhult, har personer rekryterats från andra länder, sedan lagen trädde i kraft den 15 december förra året. I Växjö har sju arbetstillstånd beviljats, i Älmhult är det sex arbetstillstånd.

I hela landet har hittills drygt 1.800 personer fått arbetstillstånd. Nästan 900 av dem arbetar i Stockholm.

Det vanligaste yrket är dataspecialist, och medborgare i Indien är de vanligaste arbetskraftsinvandrarna.

Utöver dem som fått arbetstillstånd, har också flera hundra av deras anhöriga fått tillstånd att komma till Sverige.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se