civat

Polîs, dozger û dazgehên civakî kêm zaniyarînin derbarê astengiyên civakî yên girêdayê rûmetê.

Ji ber ku zaniyariyên pêwîst kêmin ba wan, xeter peyda dibe ku bi rêya çalakiyên wan de rewşê xirabtir bikin bo kesê berxeter. Carin Götblad, serkara polîsan di herêma Stockholmê de û sê wezîfedarên bilind vê yekê dinivîsînin di nivîsarekê de di rojnameya Dagens Nyheter de.

Paşbingehê vê yekê ew e ku pêşdarîkirina zordestiya rûmetê di Stockholmê de diyar dike ku bêhtir ji serê deh keçên panzdeh salî yek yên li Stockholmê, dijîn di rewşeke civakî de têde bi xurtî imkanên jiyaneke serbixwe bo wê tên sînor kirin.

Gelek ji wana jî dijîn bi rûmetşikandinê, tehdîd kirin û zoriyê. Li gor vê lêkolîne ne tenê keçên genc, lê hem kurên genc jî di rewşeke dijwar de dijîn bi girêdana zoriya rûmetê.