Skolrenovering fördröjs

Den utlovade renoveringen av Sverkerskolan i Uppsala kan skjutas på framtiden ännu ett år.

Anledningen är att kostnaderna för renoveringen väntas bli trettio procent dyrare än man först räknat med. Cecilia Forss, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, förklarar varför.

- Kostnaderna bedöms bli mer än 10 procent högre än när det presenterades för oss första gången, och då säger vår handläggningsordning att det måste till ett nytt aktivt beslut. Barn- och ungdomsnämnden har inte budgeterat för en högre hyra och då måste vi komma med ett nytt behovsprogram. Och i det behovsprogrammet kan man justera beloppet, men även vad man tänker göra i skolan, säger hon.

Det är en omfattande renovering som är planerad av Sverkerskolan: ytskiktsrenovering och handikappanpassning av skolhuset och gymnastikhuset. Hela matsalshuset ska rivas, så tror man att kostnaderna blir hela trettio procent högre än beräknat.

Eleverna tycker att en renovering behövs:

- Ja, det har ramlat en massa bitar på baksidan, så dom har satt staket runt gräsmattan så att man inte får gå där.

Hur känns det att det har ramlat puts så att ni inte får gå där?

-Det känns lite jobbigt att man inte får vara där?

Vad tycker ni om matsalen?

- Den är lite äcklig tycker jag. Det är myror där. Fast de är bort nu.

- Duscharna är jättekalla.

- Duscharna är jätteäckliga.

Myror och råttor pratar eleverna om. Men det största problemet för Sverkerskolan är nog fasaderna ändå. Delar av skolgården har varit avspärrad i två och ett halvt år, eftersom det ramlar stora putsbitar ner från väggarna.

Gymnastiksalshuset är helt omgärdad med staket på grund av risken med ras från fasaden, och delvis beror det här på kommunens svårigheter att fatta beslut i frågan, säger rektor Ylva Nilsson.

- Nu har vi ju väntat rätt länge och skjutit upp en del renoveringar i väntan på den stora renoveringen. Så vi är rätt besvikna på att det blir så här

Ylva Nilsson har redan informerat alla föräldrar om att renoveringen inte blir av till hösten, eftersom det är den information som hon har fått av kommunen. Men ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, Cecilia Forss (M), stänger inte helt dörren för att delar av renoveringen kan bli av i år.

- Det är inte så att vi kommer att dra på bromsen och säga ”inga investeringar” utan tvärtom. Investeringar som man vet att man måste göra kan vara bra att göra just nu, så det är fortfarande en öppen fråga, säger hon.

Elin Jönsson
elin.jonsson@sr.se