Överklagar beslut om vindsnurror

Fastighetsägare på Olshammarshalvön i Askersunds kommun protesterar nu mot sex planerade vindkraftverk i området. De överklagar tillståndsbeslutet till miljödomstolen.

Fastighetsägarna tycker att de planerade vindkraftverken är tänkta att placeras alldeles för nära deras fastigheter och att de kommer att bli störda av vindsnurrorna.
I sin överklagan pekar de även på att det finns ett rikt djurliv i området och att det skulle störas av vindkraftverken.