Pirate Bay-målet

Alla fyra dömdes till fängelse

Uppdateras kontinuerligt
De fyra åtalade i Pirate Bay-målet döms till ett års fängelse. De ska också betala 30 miljoner kronor i skadestånd. Carl Lundströms ombud Per E Samuelsson har redan skickat sitt överklagande till Svea hovrätt.

Samuelsson hävdar i överklagandet att domen ”strider på ett flagrant sätt mot ett antal centrala regler inom den allmänna straffrätten”.

Han yrkar också att hovrätten begär ett förhandsavgörande från EG-domstolen.

Peter Sunde, Carl Lundström, Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm Warg döms alltså till ett års fängelse. De ska också betala ett skadestånd på 30 miljoner kronor. Åklagaren yrkade på ett skadestånd på 100 miljoner kronor.

– Neijs advokat, Jonas Nilsson, är förvånad över domen. Och Per E Samuelsson, Carl Lundströms advokat är mycket förvånad att Lundström dömdes, eftersom han bara har tillhandahållit serverplats, säger Ekots Lotta Myhrén, på plats vid tingsrätten.

Båda sidor har tidigare sagt att man kommer att överklaga domen. Ekots reporter berättar att den fällande domen kom oväntat för försvaret. 

– Vad jag har förstått så kommer de att överklaga med schvung, säger Lotta Myhrén.

”Behåll lugnet - ingenting kommer att hända The Pirate Bay, oss personligen eller fildelningen. Det här är bara en teater för medierna,” skrev en av de dömda Peter Sunde via mikrobloggen Twitter strax innan domen meddelades.

Tingsrätten skriver i sina domskäl att straffet har bestämts med hänsyn till att de åtalades medhjälp inneburit ett omfattande tillgängliggörande av andras rättigheter och med hänsyn tagen till att verksamheten bedrivits kommersiellt och i en organiserad form.

Rätten bedömer också att de åtalade samarbetat som ett team för driften och vidareutvecklingen av The Pirate Bay. De har också haft kännedom om att upphovsrättsligt skyddat material fildelades. Därför har de gjort sig skyldiga till medhjälp till brott.

Under den efterföljande presskonferensen redogör rådmannen Tomas Norström för domskälen. Ett av åtalen, det som gäller förberedelse har lämnats utan bifall.

Rätten var enig i sitt domslut men säger också att man räknar med ett överklagande. Fängelsestraffet motiveras med att intrånget anses vara omfattande.

Skadeståndet ska betalas solidariskt av de fyra dömda. Det innebär att att om någon av de åtalade inte har pengar att betala med kommer den som har pengar att få betala desto mer.

Enligt Carl Lundströms ombud kommer räkningen från skivbolag och filmbolag att hamna i knät på Lundström, eftersom de övriga tre åtalade i huvudsak saknar tillgångar.

Tingsrätten har i sin dom inte tagit hänsyn till att så många svenskar ägnar sig åt illegal fildelning.

– Det är positivt att domstolen i och med den här domen visar att man tror och tycker att det är viktigt att en upphovsrättsinnehavare ska få ersättning för sitt arbete och att om man inte respekterar det så är det ett brott, säger Ludvig Werner, ordförande för IFPI Svenska Gruppen, om domen mot Pirate Bay till TT.

– En positiv dom, en klar markering att det här är olagligt. Och det är också ett ordentligt straff som döms ut. Det sänder en viktig signal till alla som använder Pirate Bay och liknande tjänster, kommenterar Henrik Pontén, jurist vid Antipiratbyrån, domen för TT.

Hanna Birath
hanna.birath@sr.se

Lotta Myhrén
lotta.myren@sr.se

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se